YẾN TRẺ EM ECO KIDS 35% YẾN

  • DÙNG CHO TRẺ TỪ 6 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN
  • BỒI BỔ CỞ THỂ
  • TĂNG HẤP THU DƯỠNG CHẤT
  • TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG
  • BỔ XUNG CANXI VÀ LYSINE
  • GIÚP PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ